Polikliniek MediMol  
Markt 43  
2400  Mol  
 014/31.28.31 - 014/33.76.50  
 info@polikliniek-medimol.be

Radiologie

(06-03-2017)
 Dokter

Dr Frank Boven

 Algemene informatie

Een radioloog kan alleen geraadpleegd worden als u van een arts (huisarts of specialist), een verwijsbrief hebt gekregen met daarop de gegevens van de aanvrager, klinische inlichtingen, de gewenste onderzoeken en een handtekening.
De enige uitzondering zijn de vrouwen met een uitnodigingsbrief van een screeningscentrum voor borstkankeropsporing.

Zwanger ?
Indien u vermoedt zwanger te zijn, gelieve dit te melden bij het maken van de afspraak en zeker aan de arts of radiologisch verplegende die het onderzoek zal uitvoeren.
Uit voorzorg zal de blootstelling aan X-stralen ten zeerste beperkt worden of het onderzoek - indien mogelijk - worden uitgesteld.

 Onderzoeken

      Pacsonweb

Dankzij een beveiligde server kan de aanvragende dokter alle beelden en verslagen van zijn patiënt ogenblikkelijk consulteren op het internet. Voor verdere doorverwijzing kunnen al deze gegevens ook ter beschikking gesteld worden.

Meer uitleg kan u vinden via deze link: http://www.dobcomed.com/nl/pacsonweb

U kan inloggen bij Dr. Boven op dit webadres: www.drboven.be

      Digitale radiologie

Dit zijn de traditionele radiologische opnamen, zoals ze al meer dan honderd jaar gebruikt worden voor diagnose. Dank zij de digitalisatie is nu meer beeldbewerking mogelijk en blijven alle opnamen bewaard op een server voor eventuele latere vergelijking.
Deze digitale radiologie blijft nog steeds, en ondanks het verschijnen van meer gesofisticeerde onderzoekstechnieken, zoals de CT-scan en de NMR, dikwijls de hoeksteen voor de diagnose van vele aandoeningen, vooral van het skelet en de thorax.
Voor de gewone standaardonderzoeken is de stralingsbelasting minimaal.
Een thoraxopname komt overeen met ongeveer dezelfde straling dan die u in de natuur oploopt als u 1 à 3dagen buiten loopt.
In ieder geval wordt in de radiologie gewerkt met het principe om met een minimum aan opnamen tot een diagnose te komen.

Speciale richtlijnen voor zwangere vrouwen
De ongeboren vrucht is vooral tijdens de eerste weken van de zwangerschap gevoelig aan straling. Een mogelijke zwangerschap wordt best gemeld aan de verwijzende dokter en aan de radioloog.

      Echografie

De echografie werkt met ultrageluiden die uitgezonden en weerkaatst worden (zoals een echo). Er is dus geen straling. Zoals radiologie is dit pijnloos.
De radioloog glijdt een sonde en gel over het te onderzoeken lichaamsdeel.
Echografie is van nut voor talrijke organen. Het bot en de lucht (in de longen en in het maagdarmstelsel) zijn te weerkaatsend waardoor niet het hele lichaam echografisch kan onderzocht worden. Toch zijn de toepassingen van echografie heel uitgebreid : o.a. opsporen van aandoeningen van lever, galblaas, nieren, darmen, schildklier, baarmoeder en eierstokken, borsten, prostaat, gewrichten, spieren en pezen.
Het meest gekend is dit onderzoek van de follow-up van een zwangerschap.

      Duplex of kleurenDoppler

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een echografietoestel.
Het gewone zwart/wit echografisch beeld wordt aangevuld met kleuren in vaatstructuren, wat berust op het zgn. Doppler-effect , waardoor ook metingen van bloedsnelheden mogelijk zijn .
Dit kan nuttige inlichtingen geven over de grote bloedvaten : thrombosen, aderverkalking, vaatvernauwingen e.d.

      Borstonderzoeken

1. Digitale mammografie
Dit is de meest gebruikte methode om borstkanker in een vroegtijdig, nog geneesbaar stadium te vinden.
Sinds vele jaren organiseert de Vlaamse Overheid een actie van gratis mammografische screening op borstkanker, waarbij vrouwen van 50 tot en met 69 jaar elke 2 jaar opgeroepen worden. Hebt u hierover vragen, dan kijkt u best op de website Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. MediMol is een erkende dienst voor deze gratis preventie-actie,
Naast de gratis screening kan er ook een beroep gedaan worden op de “diagnostische mammografie”. Hiervoor is zoals voor al de radiologie een aanvraag nodig van een dokter. Deze mammografie is bedoeld voor onderzoek bij een klacht, zoals het voelen van een knobbel, maar kan ook preventief bedoeld zijn bij vrouwen die buiten de screeningsgroep vallen (jonger dan 50 of ouder dan 69 jaar).
In feite zou vooral een gescreende vrouw ook na haar 69 jaar best nog verder 2-jaarlijks een mammografie laten uitvoeren (zoals gebeurd in Nederland). Vrouwen die tussen 70 en 75 jaar in Nederland een mammografie laten verrichten hebben 84 % minder kans om aan borstkanker te sterven dan diegenen die (zoals in Vlaanderen) geen mammografie meer laten verrichten.

Verloop van het onderzoek
De radioloog en/of verpleegster zullen enkele vragen stellen, met de bedoeling om in te schatten hoe hoog uw persoonlijk risico is op borstkanker
De borst wordt op een röntgengevoelige plaat gelegd. Goede opnamen kunnen enkel bekomen worden door het borstweefsel samen te drukken. Onmiddellijk na de opnamen wordt de druk weer weggenomen.
Voor een correcte diagnose zijn opnamen vanuit verschillende richtingen wenselijk. Het onderzoek verloopt zeer snel en de stralingsdosis is laag.

2. Echografie van de borsten
Grosso modo is dit onderzoek vooral zinvol bij vrouwen jonger dan 50 jaar als er een aandoening vermoed wordt, en ook als aanvulling bij twijfel of de mammografie wel normaal is. Hiermee kunnen vooral knobbels in de borst preciezer beoordeeld worden. Dikwijls gaat het om goedaardige afwijkingen, zoals cysten (knobbels vol vocht). Cysten zijn bij de jongere vrouw het meest voorkomend, en met echografie veel beter herkenbaar dan met mammografie.

3. Onderzoek bij prothesen
Een groter probleem is borstonderzoek bij een vrouw met prothesen. Mammografie is veel moeilijker en vereist het dubbele aantal opnamen.
Zelfs bij de meest ideale opnamen moet men vrezen minstens 30% van het borstweefsel niet te kunnen zien, omdat het verborgen ligt achter de prothese.
Er is onder de specialisten geen unanimiteit welk onderzoek men moet uitvoeren bij prothesen : het lijkt algemeen wenselijk om ook een echografie te laten verrichten. Met gratis screening (zie hogerop) mag men tegelijk geen echografie uitvoeren. Vrouwen met prothesen moeten overwegen het borstonderzoek te bespreken met hun vertrouwensarts en deze te laten kiezen tussen mammografie , echografie of beiden.
Mammografie is ook geen optimaal onderzoek om siliconenlekken op te sporen, daarvoor is echografie veel gevoeliger. Na de echografie kan het wenselijk zijn om ook nog een NMR van de borsten te laten verrichten (alleen beschikbaar in sommige ziekenhuizen).

      Botdensiteitsmeting (BMC)

Om na te gaan of er eventueel ontkalking (osteoporose) van het beenderstelsel aanwezig is, kan een botdensiteitsmeting (BMC) uitgevoerd worden.
De bekomen waarden geven aan hoeveel risico de patiënt loopt op breuken zodat beslist kan worden of een behandeling tegen ontkalking wenselijk is.
De terugbetalingsvoorwaarden van BMC zijn ingewikkeld, de aanvragende arts kan door het invullen van een vragenlijst bekijken of u hiervoor in aanmerking komt.
Sommige dure behandelingswijzen voor osteoporose worden enkel door de ziekenkas vergoed als de ontkalking bewezen werd met een type toestel zoals dat ook in gebruik is bij de Polikliniek MediMol.

cheap nike shoes

nike uk

nike uk

cheap oakley sunglasses

cheap nike air max

nike uk

Kate spde handbags

nike jordan